Nesnel Yazılım ürünler müşteri girişi iletişim haberler yayınlar makaleler
 
Nesnel Spotlight
spotlight
Bilgiye Erişim Stratejileri
 

Bilgiye Erişim Stratejileri

 

Standart Raporlar (Baskılı Kopya)

Amaç

Kullanıcılara istedikleri ve/veya gereksinim duydukları bilgileri barındıran fiziksel dokümanı sağlamak.

Kullanım

Fiziksel kopyaya gereksinim duyulan raporlar.

Güncel Sorunlar

Programcı(lar) tarafından tasarlanmakta ve fiziksel kopyalar kullanıcılara ulaştırılmaktadır.

Örnekler

Sipariş formları, bordro vs.

 

 

Standart Raporlar (Elektronik Kopya)

Amaç

Kullanıcılara istedikleri ve/veya gereksinim duydukları bilgileri barındıran elektronik dokümanı sağlamak.

Kullanım

Yapısında sıklıkla değişikliğe gereksinim duyulmayacak, web, e-Mail yada istemci uygulamaları ile rahatlıkla incelenebilecek raporlar.

Güncel Sorunlar

Programcı(lar) tarafından tasarlanmakta.

Örnekler

Nakit akışı, üretim raporları vs.

 

Statik Sorgulama ve Rapor Üretimi

Amaç

Verilen bir sorgu için farklı parametre değerleri için farklı çıktılar alabilmeyi sağlamak.

Kullanım

Önceden tasarlanmış rapor tasarımı üzerinde araştırma ve analiz çalışmaları yürütülebilir.

Güncel Sorunlar

Programcı(lar) tarafından tasarlanmakta.

Örnekler

Spesifik bir satış elemanı tarafından gerçekleştirilen satışlar vb.

 

 

Dinamik Sorgulama ve Rapor Üretimi

Amaç

Kullanıcılara istedikleri herhangi bir sorguyu oluşturma ve yürütme yeteneği kazandırmak.

Kullanım

Araştırma, analiz ve raporlama.

Güncel Sorunlar

Kullanıcılar ne istediklerini iyi bilmelidirler. Kullanılmakta olan bilgi sistemlerinin teknolojik altyapısına hakim olmalıdırlar.

Örnekler

Müşteri bazında en çok satılan ürünlerin listelenmesi, satış temsilcileri tarafından gerçekleştirilen ürün bazlı satış analiz listeleri vb.

 

 

OLAP Analizleri ve Drill-Down

Amaç

Kullanıcılara; özet, trend ve detay analiz çalışmalarını istedikleri veri üzerinden gerçekleştirebilme yeteneği kazandırmak.

Kullanım

Araştırma ve analiz.

Güncel Sorunlar

Kullanıcılar istediklerini tam olarak adresleyememektedirler.

Örnekler

Coğrafi bölgelere, periyoda ve ürüne göre Satış Analizleri ve Drill-down uygulamaları.

 

 

Exception-Based Raporlama

Amaç

Kullanıcıları önceden tanımlanmış koşullar ya da olaylar oluştuğunda uyarmak.

Kullanım

Detaylı  analize gereksinim duyulmayan bilgilendirme raporları.

Güncel Sorunlar

 

Örnekler

Stok seviyesi belirli bir seviyenin altına düştüğünde uyarı vb. raporlar.

 

 

Data Mining

Amaç

Kullanıcılara; verileri içerisinde bulunan ancak fark edilemeyen trendleri analiz edebilme yeteneği kazandırmak.

Kullanım

Veriler içeriğinde yer alan saklı trendler üzerinde araştırma ve analiz çalışmaları.

Güncel Sorunlar

 

Örnekler

Çapraz satış faaliyetlerini arttırabilmek için Müşteri karakteristiklerinin tanımlanması vb. raporlar.

 

Kullanıcılar bulundukları kategoriler itibari ile yukarıda belirtilen veri erişim stratejileri kullanımında farklılıklar gösterirler. Aşağıdaki tablo, farklı kullanıcı kategorilerinin, veri erişim stratejilerini kullanımını özetlemektedir:

Bilgiye Erişim Stratejisi

İzleyiciler

Standart Kullanıcılar

Fonksiyonel Kullanıcılar

Süper Kullanıcılar

Standart Raporlar

  • Baskılı Kopya
  • Elektronik Kopya

 

 

 

 

Exception-based Raporlama

Sorgular

  • Statik
  • Dinamik

 

 

 

 

 

OLAP Analizleri

 

 

Data Mining

 

 

 

Organizasyon içerisindeki kullanıcı kategorilerinin farkına varmak ve de veri erişim stratejilerinin etkin bir kombinasyonun oluşturulması, kullanıcı-bilgi sistemleri bütünlüğünü pekiştirmekle kalmayacak aynı zamanda organizasyon zekasının da gelişmesine yol açacak, sonucunda da kuruma dinamiklik kazandıracaktır.