Nesnel Yazılım ürünler müşteri girişi iletişim haberler yayınlar makaleler
 
Giriş
Kavramsal Bileşenler
Bileşenler
FTS
Kavramsal Bileşenler

Fatura Tahsilat Sistemi Kavramsal Bileşenler

Şekil 1'de FTS sisteminin çalışma yaklaşımını temsil eden kavramsal bileşenleri görülmektedir. Söz konusu bileşenler:

Fatura Tahsilat Sistemi
Tüm fatura tahsilat gereksinimlerinin karşılandığı ana uygulama sunucusu. Söz konusu uygulama sunucusu üzerinde FTS uygulaması koşmakta olup bu uygulamanın içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi bu dokümanın ilerleyen bölümlerinde bulunabilir. Ancak söz konusu uygulama sunucusu sadece FTS uygulamasının koşturduğu bir donanımdan öte, üzerinde farklı kurum ve kuruluşların şart koştuğu bağlantı yöntemlerine bağlı olarak gerekli donanımları da barındıran bir sistem olarak algılanmalıdır. Dolayısıyla FTS sunucusu tek bir sunucu sistem üzerinden fatura tahsilatlarına ilişkin tüm gereksinimleri adreslemeye yönelik bir sunucudur denebilir.

Tahsilat İstemci Havuzu
Şube veznelerinden ve internet şubesinden oluşan bir istemci havuzudur. Bu bileşen sadece mantıksal bir bileşen olup, FTS sisteminin kullanıcılarını temsil eder. FTS uygulaması web tabanlı bir uygulama olduğundan teorik olarak bankanın güvenlik politikalarına bağlı olarak sisteme ulaşmasına izin verdiği tüm istemciler bu havuzun bir üyesi olarak görülebilir.

Kurum Tahsilat Sistemleri
Her kurum ya da kuruluşun kendisinin geliştirdiği, kurallarını kendisinin belirlediği tahsilat sistemleri. Fatura tahsilat sistemi söz konusu sistemler ile kurumların belirlediği yöntemler ile haberleşerek, tahsilat işlemini ve tahsilat ekseninde gerekli olan diğer işlemleri (mutabakat, sorgulama, bilgilendirme vb. gibi) gerçekleştirir.

Banka Host
Bankacılık uygulaması. Fatura Tahsilat Sistemi bankacılık uygulamalarının esasları hakkında bilgiye sahip olmamakla birlikte bankacılık uygulamasının da fatura tahsilatları ile ilgili sadece gerekli olduğu kadar bilgiye sahip olabilmesini hedefler. Farklı entegrasyon yöntemleri ile bankacılık uygulamasının ne kadar detaylı bilgi ile besleneceği belirlenebilir. Söz konusu detay gerçek zamanlı olarak değiştirilebilir.