Nesnel Yazılım ürünler müşteri girişi iletişim haberler yayınlar makaleler
 
Outsourcing Hizmetleri
Outsource Hizmetleri
Neden Dış Kaynak Kullanımı?
nesnel yazılım
Neden Dış Kaynak Kullanımı?

1. Yüksek olasılıkla daha düşük maliyet.
2. Organizasyonların sadece kendi ana faaliyet alanlarına odaklanabilmesinin sağlanması.
3. Tedarikçi firmanın sağlayabileceği özel yararlar: Örneğin daha iyi güvenlik ve devamlılık vb. gibi.
4. Tedarikçinin kendi faaliyet alanına has bir iş yapmasından dolayı daha yüksek kalite.
5. Tedarikçinin benzer deneyim birikimlerinden kaynaklanan gelişmiş iç proje yönetim becerisi.
6. İç kaynaklara daha az bağlı kalma zorunluluğu.
7. Kontrollü bütçe.
8. Uygulamanın daha hızlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi.
9. Daha düşük devam eden yatırım.
10. Terminlere uyma konusunda daha etkin yöntemlerin uygulanabilirliği.
11. Değişen iş koşullarına uymada daha yüksek ölçüde esneklik.
12. Gelişmiş ve daha kolay bir risk yönetimi.
13. Sabit giderlerin değişken ve azalan giderlere döndürülebilme olasılığı.