Nesnel Yazılım ürünler müşteri girişi iletişim haberler yayınlar makaleler
 
Web Hizmetleri
kullanılan teknolojiler
E. Teknolojiler

Web tabanlı uygulamaların dizayn ve implementasyon aşamalarında çeşitli teknolojiler kullanılır.

  • Bileşen Tabanlı Geliştirme: Web mühendislerinin bu alanda kullandıkları çeşitli standartlar mevcuttur. Bunlar CORBA, COM/DCOM, .NET, MTS ve Java Bean’leridir.
  • Güvenlik: Çeşitli güvenlik tanımlamaları yapılmalı, şifreleme standartları ve fiziksel olarak firewallar kullanılmalıdır.
  • Internet Standartları: HTML dili bir belgenin formatlanması amacıyla daha önceden tanımlanmış bir etiket (tag) kümesine sahiptir. Her bir etiket özel bir formatlama anlamı içerir. HTML dilindeki bir çok etiket yalnızca biçimlendirme ile ilgili tarayıcın kullandığı bir anlam ifade etmektedir. HTML’in bu yapısı esnek, güçlü ve çok amaçlı bilgi sistemlerinin geliştirilmesini engellemektedir. XML de HTML gibi işaretleme etiketlerini kullanan dildir. HTML ve XML arasındaki temel fark XML işaretleme etiketlerinin bilginin içeriğini tanımlamak için kullanılmasıdır. XML bir meta dildir. Diğer bir deyişle diğer yeni işaretleme dillerini tanımlamak için kullanılan bir dildir. XML ile herhangi bir uygulama için bir XML belgesinin içinde bulunacak verinin içeriği ve içerdiği veri tiplerini tanımlayacak uygulamaya özel bir işaretleme dili tanımlayabilirsiniz. XML etiketleri veri hakkındaki meta bilgiyi tanımlamaktadır.